Chân nến sơn mài dán bạc

Chân nến,chân nến trang trí Candlesticks, decorative candlesticks