Bát gáo dừa khảm trứng, trai

  • Kích thước :Cao 60mm Rộng 130mm
  • Chất liệu :Sơn mài,dừa,khảm trai