Bát dừa sơn mài – vẽ tượng phật

  • Kích thước :Cao 60mm Rộng 130mm
  • Chất liệu :Sơn mài,dừa,khảm trai