XƯỞNG SẢN XUẤT SƠN MÀI – LÀNG NGHỀ HẠ THÁI

“chuyên sản xuất, cung cấp các sản phẩm sơn mài”

Địa Chỉ: LÀNG NGHỀ HẠ THÁI- DUYÊN THÁI- THƯỜNG TÍN- HÀ NỘI

Điện Thoại: 0918 798 923

Email: Batduasonmai@gmail.com

BẢN ĐỒ CHỈ ĐƯỜNG